Archiv pro rubriku: Aktuality

Aktuální informace o dění v Sam a spol.
Jednotlivé příspěvky je možné komentovat.

Letní tábor „ZA POZNÁNÍM A DOBRODRUŽSTVÍM“ – 28. ročník

Základní informace k táboru:

Termín: od soboty 2. 7. do soboty 16. 7. 2022.

Znovu se vydáme do RS Jemčina = chatové středisko v tichém koutu na řece Nežárce.

Společně s Vašimi dětmi chceme znovu prožívat napětí a dobrodružství při hrách a soutěžích na souši, ve vodě, v klubovně.  Znovu chceme prožívat romantické chvíle u ohýnků při kytaře, pozorovat hvězdnou oblohu při usínání ve spacáku. Pěšky, na kolech či na lodích chceme poznávat další současné i historické zajímavosti v okolí základny. Chceme se setkat se starými kamarády, rádi poznáme kamarády nové. Program tábora je připravován pro každé počasí, je tvořen s ohledem na věk dětí, jejich schopnosti a dovednosti.

Cena tábora: 7 600,- Kč zahrnuje: ubytování v chatkách s lůžkovinami, dopravu dětí, přepravu kol a společného materiálu, stravování 5x denně + pitný režim, pojištění, půjčovné za materiál, vstupné do památek, odměny a ceny v soutěžích, upomínkové předměty, provoz doprovodného vozidla, technické zabezpečení programu ad.

Cena pro malé děti v případě účasti pouze na týden – 3600,- Kč.

Zálohu 4 000,- Kč uhraďte, prosím, do deseti dnů od potvrzení přihlášky na účet číslo 248112399/0800, který je veden u Čs. spořitelny – Praha 9. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno dítěte. Zaplatit můžete po dohodě osobně proti potvrzení. Potřebná potvrzení pro příspěvek od zaměstnavatele na vyžádání vystavíme.

Další informace týkající se doplatku, programu, zabezpečení tábora, potřebných věcí, času odjezdu a příjezdu a další včas obdržíte.

 

Snad se letos vyhneme covidové hrozbě, ale přece jen…

V případě, že bude pořadatel nucen zrušit konání tábora z důvodů vyšší moci, zejména změny nařízení a podmínek pro pořádání akce ze strany státu, stanoviska hygienických orgánů, místního úřadu apod. před jeho zahájením, nebo ukončit tábor předčasně z nařízení hygienika z důvodu výskytu infekce, platí pro vrácení zaplacených poplatků tato pravidla:

  • zrušení tábora do 30. 6. 2022 – bude vráceno 100 % uhrazeného poplatk
  • zrušení tábora v jeho průběhu, bude vrácena úměrná částka nevyčerpaná z uhrazené částky.

 

Nenechávejte přihlášky na poslední chvíli. Přihlášku najdete na stránkách SAM a spol. zde.

Zašlete ji zpět na adresu kalkusovalucie@seznam.cz.

 

Případné konzultace na tel. číslech: 736 426 442 – Lucka, případně 603 902 252 – Sam.

Na setkání se těší SAM a spol.

Letní tábor „ZA POZNÁNÍM A DOBRODRUŽSTVÍM“ – 27. ročník BUDE

Základní informace k táboru:

Termín: od soboty 3. 7. do soboty 17. 7. 2021.

Znovu se vydáme do RS Jemčina = chatové středisko v tichém koutu na řece Nežárce.

Společně s Vašimi dětmi chceme znovu prožívat napětí a dobrodružství při hrách a soutěžích na souši, ve vodě, v klubovně.  Znovu chceme prožívat romantické chvíle u ohýnků při kytaře, pozorovat hvězdnou oblohu při usínání ve spacáku. Pěšky, na kolech či na lodích chceme poznávat další současné i historické zajímavosti v okolí základny. Chceme se setkat se starými kamarády, rádi poznáme kamarády nové. Program tábora je připravován pro každé počasí, je tvořen s ohledem na věk dětí, jejich schopnosti a dovednosti.

Cena tábora: 7.100,- Kč zahrnuje: ubytování v chatkách s lůžkovinami, dopravu dětí, přepravu kol a společného materiálu, stravování 5x denně + pitný režim, pojištění, půjčovné za materiál, vstupné do památek, odměny a ceny v soutěžích, upomínkové předměty, provoz doprovodného vozidla, technické zabezpečení programu ad.

Zálohu 1.000,- Kč uhraďte, prosím, do deseti dnů od potvrzení přihlášky na účet číslo 248112399/0800, který je veden u Čs. spořitelny – Praha 9. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Zaplatit můžete po dohodě osobně proti potvrzení. Potřebná potvrzení pro příspěvek od zaměstnavatele na vyžádání vystavíme.

Další informace týkající se doplatku, programu, zabezpečení tábora, potřebných věcí, času odjezdu a příjezdu a další včas obdržíte.

V případě, že bude pořadatel nucen zrušit konání tábora z důvodů vyšší moci, zejména změny nařízení a podmínek pro pořádání akce ze strany státu, stanoviska hygienických orgánů, místního úřadu apod. před jeho zahájením, nebo ukončit tábor předčasně z nařízení hygienika z důvodu výskytu infekce, platí pro vrácení zaplacených poplatků tato pravidla:

– zrušení tábora do 30. 6. 2021 – bude vráceno 100 % uhrazeného poplatku

– zrušení tábora v jeho průběhu, bude vrácena úměrná částka nevyčerpaná z uhrazené částky.

 

Nenechávejte přihlášky na poslední chvíli. Přihlášku najdete na stránkách SAM a spol. zde.

Zašlete ji zpět na adresu samaspol@seznam.cz.

 

Případné konzultace na tel. číslech 603 902 252 – Sam, 736 426 442 – Lucka.

 

Na setkání se těší Sam a spol.

Jarní prázdniny 2018 – lyžování v Krkonoších

Tak přátelé,

děti Vám již jistě spontánně převyprávěly zážitky z jarních prázdnin, které jsme společně prožili v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. Ať vám je vyprávěly bezprostředně po akci nebo s odstupem času, je celkem jedno. Určitě jim věřte.
Děti byly totiž skvělé, fungovaly při hrách a soutěžích, dobře lyžovaly, byly učenlivé na snowboardech. Fungovaly i při těch méně populárních činnostech jakými jsou úklid, služba v jídelně, slušné chování a vystupování atd.
Proto jsme mohli hned druhý den otevřít v Peci pod Sněžkou Olympijský Samopark – každé dítě přispělo plamínkem při zapálení olympijského ohně, Valka s Luckou věnovaly Parku maskota, vztyčili jsme vlajku olympijskou a samáckou, zazněl slib i slavnostní fanfára. V Parku pak probíhaly souboje mezi reprezentanty dvou týmů – Býlí tygři vs. Olympionici. Soutěžilo se v biatlonu, curlingu, rychloklouzání, v hodu olympijským kruhem. Uskutečnily se mamutí skoky, hokejový slalom a pukecová rychlopalba, bobocross. Disciplín byla celá řada a většinou byly úsměvné, některé daly účastníkům zabrat, při jiných se Park otřásal v základech. Měli jsme možnost nahlédnout i do daleké budoucnosti – jak budou vypadat OH v příštím tisíciletí dle představ dětí. Vše vyvrcholilo závěrečnými závody ve slalomu na lyžích, na které nám poskytla přírodní sníh sjezdovka Košťálka v Janských Lázních.
Týden rychle uběhl a my jsme si ho fakt hodně užívali. V týmovém klání porazili Bílí tygři
Olympioniky o 3 body, za slalom si nejlepší odvezli medaile a všichni dostali diplom.
Dobře klaply i všechny přesuny včetně toho závěrečného zpět k rodičům. Přivítání účastníků výbornou buchtou na ještě teplém plechu bylo příjemné, a myslím, že by to do budoucna mohla být dost dobrá tradice .
Doufám, že všechny děti jsou v pohodě a my se těšíme na další setkání s Vámi.

P.S. Nezapomeňte do prázdninových vysvědčení poznamenat svá vyjádření, aby to měly děti v budoucích vzpomínkách kompletní.

Lucka, Šárka, Olina, Mišák a Sam

P.P.S. Fotografie najdete: https://samaspol.rajce.idnes.cz/Jarnaky_2018/
Videa zde: https://www.ulozto.cz/tam/_aSEA00PuVUeK

Jaké byly „Jarňáky 2015?“

Užívali jsme si je na technickém i přírodním sněhu při denním i večerním lyžování na kopcích Formánek, Košťálka, Černá hora-Protěž, Idyla.

Užívali jsme si je v kolektivu, kde své místo měli malí i velcí, začínající i zkušení lyžaři a snowboardisté, srandisti, rozesmátí i vážní účastníci.

Užívali jsme si je při soupeření v rozličných disciplínách „O Krakonošův pohár“, které se odehrávaly venku za vydatného sněžení, za podpory sluníčka, za deště i v útulné klubovně.

Užívali jsme si je při závodech ve slalomu na Košťálce, kde panovala výborná sportovní atmosféra. Při souboji s časem nerozhodoval ani tak lyžařský styl, ale dobře namazané lyže, nervozita závodníků a zdravé riskování.

Užívali jsme si je i při večerních programech v klubovně – při kytarách, kdy nevadí, že někdo zpívá falešně, někdo si jenom pobrukuje, někdo při písních rozjímá.

Užívali jsme si je při sáňkařském sjezdu z Černé hory se zastávkou na Modrokamenné boudě, kde nám naservírovali k čaji výborný borůvkový koláč. Na kopci Formánek se pak v podvečer vyřádili na saních i ti, kterým sjezd  z Černé hory nestačil.

Užívali jsme si je při slavnostním zakončení při předávání cen, diplomů, odměn, vysvědčení, pohárů. Nikdo neodešel s prázdnýma rukama.

Prostě jsme si je krásně užili. Tak zase za rok. Skol.

                                                                                                            Sam

Odkaz na fotky: http://samaspol.ulfree.net/foto/jarnaky/