Archiv autora: Karel Trojan

Sobota, 3. 7.

 • Nakládání na parkovišti v Letňanech bylo dlouhé, cesta na jih ještě delší.
 • Děti všechny kolony ale zvládly statečně a v pozdějším odpoledni, než jsme zvyklí, jsme všichni úspěšně dorazili na Jemčinu.
 • Po rychlé polívce, která všem žaludkům přišla vhod, jsme se vrhli na zabydlování chatiček a na táborové stavby. To máte: ohniště, hangáry na kola, díru na stožár, dřevo na oheň, maskovací sítě, …
 • Práci nám přerušila večeře, po krátkém odpočinku jsme se na to opět vrhli.
 • Děti už dobře vědí, co je třeba, každý přiložil ruku k dílu, vše bylo rychle hotovo, a tak jsme před slunce západem mohli poprvé usednout do táborového kruhu.
 • Klaplo to napoprvé. Vešli jsme se. Tleskáme si za dobře odvedenou práci.
 • Rozdělujeme děti do pěti družstev a následují první krátké hry a seznámení s kamarády a instruktory.
 • Po rychlé hygieně jdou děti na kutě a my usedáme k první poradě. Rokujeme, na mnoha chatičkách to brebentí, všichni si máme hodně co povědět.
 • Když základna utichne, jdeme do hajan i my.

Letní tábor „ZA POZNÁNÍM A DOBRODRUŽSTVÍM“ – 27. ročník BUDE

Základní informace k táboru:

Termín: od soboty 3. 7. do soboty 17. 7. 2021.

Znovu se vydáme do RS Jemčina = chatové středisko v tichém koutu na řece Nežárce.

Společně s Vašimi dětmi chceme znovu prožívat napětí a dobrodružství při hrách a soutěžích na souši, ve vodě, v klubovně.  Znovu chceme prožívat romantické chvíle u ohýnků při kytaře, pozorovat hvězdnou oblohu při usínání ve spacáku. Pěšky, na kolech či na lodích chceme poznávat další současné i historické zajímavosti v okolí základny. Chceme se setkat se starými kamarády, rádi poznáme kamarády nové. Program tábora je připravován pro každé počasí, je tvořen s ohledem na věk dětí, jejich schopnosti a dovednosti.

Cena tábora: 7.100,- Kč zahrnuje: ubytování v chatkách s lůžkovinami, dopravu dětí, přepravu kol a společného materiálu, stravování 5x denně + pitný režim, pojištění, půjčovné za materiál, vstupné do památek, odměny a ceny v soutěžích, upomínkové předměty, provoz doprovodného vozidla, technické zabezpečení programu ad.

Zálohu 1.000,- Kč uhraďte, prosím, do deseti dnů od potvrzení přihlášky na účet číslo 248112399/0800, který je veden u Čs. spořitelny – Praha 9. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Zaplatit můžete po dohodě osobně proti potvrzení. Potřebná potvrzení pro příspěvek od zaměstnavatele na vyžádání vystavíme.

Další informace týkající se doplatku, programu, zabezpečení tábora, potřebných věcí, času odjezdu a příjezdu a další včas obdržíte.

V případě, že bude pořadatel nucen zrušit konání tábora z důvodů vyšší moci, zejména změny nařízení a podmínek pro pořádání akce ze strany státu, stanoviska hygienických orgánů, místního úřadu apod. před jeho zahájením, nebo ukončit tábor předčasně z nařízení hygienika z důvodu výskytu infekce, platí pro vrácení zaplacených poplatků tato pravidla:

– zrušení tábora do 30. 6. 2021 – bude vráceno 100 % uhrazeného poplatku

– zrušení tábora v jeho průběhu, bude vrácena úměrná částka nevyčerpaná z uhrazené částky.

 

Nenechávejte přihlášky na poslední chvíli. Přihlášku najdete na stránkách SAM a spol. zde.

Zašlete ji zpět na adresu samaspol@seznam.cz.

 

Případné konzultace na tel. číslech 603 902 252 – Sam, 736 426 442 – Lucka.

 

Na setkání se těší Sam a spol.

Závěrem

Vše je podtrženo, sečteno, odměny jsou rozdány. Máme za sebou třináct prázdninových dní. Příběhy 22. ročníku tábora Za poznáním a dobrodružstvím končí. Co však zůstane, jsou vzpomínky. Mně už za ta léta trochu splývají, ale stejně jako po minulých ročnících jsem teď po závěrečném večeru plný dojmů a emocí. Převládají ty příjemné. Věřím, že i v myslích vašich dětí budou chvíli přetrvávat příjemné dojmy z našeho letošního tábora. Chce to čas, aby naše mysl vše vstřebala, roztřídila. Děti mají celé prázdniny ještě před sebou, jistě na ně čeká řada dalších zážitků. A já jim i vám přeji, aby se prázdniny a dovolené vydařily podle vašich představ.

Sam

Čtvrtek, 14. 7. 2016

Den třináctý – den posledních šancí

 • 7:30 leje jako z konve – leje vlastně celou noc
 • Tábor spí, a tak s paní kuchařkou domlouvám snídani na 8:45, není kam spěchat
 • Stálý déšť nás uvěznil do klubovny, jídelny, chatiček, kde družstva hodnotí letošní tábor
 • Děti hovoří nebo píší bezprostřední dojmy – co se líbilo, nelíbilo, čeho bylo málo nebo moc, svůj názor přidávají instruktoři
 • Někdo stíhá zabalit pár věcí do tašek, všichni musíme proběhnout sprchou
 • Za deštivého poledňáku si první družstvo připravuje odpolední program pro ostatní
 • Protože se ochladilo, pan správce zatopil v krbu, v klubovně je útulno
 • Děti hrají drobné hry a soutěže, dospěláci balí společný materiál
 • Co je venku, je mokré, ale nedá se nic dělat, nechat to tady nemůžeme
 • Snad nám to nezplesniví, sušící možnosti v Praze jsou omezené
 • Táborový kruh je pod vodou, dřevo nažmach – je jasné, že závěrečný oheň nebude
 • Děti se baví v klubovně, dospěláci ukládáme společný materiál do krabic, krabice mizí v autě
 • V průběhu odpoledne odvážíme i březová polena táborového kruhu, hangáry necháváme stát, alespoň kola jsou v suchu
 • Počasí je stále proti nám
 • Po večeři děti balí první věci do tašek
 • Ke společnému hodnocení, předávání, děkování se scházíme v klubovně
 • Slabou náplastí za oheň v táborovém kruhu je hořící a praskající krb
 • Postupně vyhodnocujeme královskou celotáborovou hru, předáváme ceny Samálie 2016, vše prokládáme písněmi z našeho zpěvníku
 • Naposledy se scházejí družiny ke společnému focení, při posledním nástupu družstev oblékáme děti do slavnostních triček
 • Večer příjemně plyne
 • Nevíme, čím to je, ale oproti jiným letům slzí více dětí, slzy neskrývají ani kluci, naměkko jsou i instruktoři
 • Co mělo být vyřčeno, vyřčeno bylo, ceny jsou předány, večer končí
 • Protože tábor končí až zítra na parkovišti, ještě předáváme službu, sdělujeme informace k zítřejšímu dni a odebíráme se do chatiček
 • Zítra nás čeká už jen balení, nakládání a cesta za vámi
 • V nočních hodinách ještě hodnotíme tábor v kruhu instruktorů
 • Dobrou, i když krátkou noc

P.S. Závěrečný program tábora probíhal v deštivých dnech, omlouváme se, ale některé věci děti balí do kufrů vlhké. Až budete vybalovat, nelekněte se.

P.P.S. Připomínám páteční příjezd – na parkoviště v Letňanech bychom měli přijet mezi 15:00 a 15:30.

Odkaz na fotky: http://samaspol.ulfree.net/foto/Tabor16/14-ctvrtek/

Středa, 13. 7. 2016

Den dvanáctý – den divadelní

 • Budíček v 7:30, prší – neprší, kape – nekape
 • Vrháme se do předposledního dne dle zažitých rituálů
 • Dopolední program probíhá v družstvech, všichni se snaží splnit, co ještě nestihli
 • Lezení na síti, střelba z luku, pár nových her a další činnosti, při kterých dopoledne rychle utíká
 • Polední klid dnes děti bojkotují – samy si organizují poslední nácvik na večerní vystoupení
 • Ve 14 hodin usedáme do královského hostince a pan majitel, který nemá rád žádné dluhy, vyhlašuje pořadí v odehraných královských etapách a přiděluje skupinám další zlaťáky
 • Pokladničky se hezky naplňují
 • Do lokálu vstupují dva mladí muži a ochutnávají zdejší víno, příliš jim však nechutná
 • Ozývá se fanfára ohlašující příjezd kočáru s královským poslem
 • K našemu překvapení z něj však vystupuje nám již dobře známá babka kořenářka
 • Omylem totiž uspala posla, ale nelenila a přivezla králův plán na vypěstování nových odrůd vinné révy v královských vinohradech
 • Královský vinohrad může dostat do správy jen ta nejlepší družina
 • Pravidla hry jsou jasná, družiny na trhu vyměňují získané zlaťáky za materiál potřebný k výrobě pomůcek, které poslouží při získávání nových sazenic
 • Svačina ukončuje trhy, děti se převlékají a po družinách se odebírají do prostoru, kde je vyznačeno šest vinohradů
 • Úkolem družin je získat co nejvíce sazenic révy, aby mohly vyšlechtit co nejvíce nových odrůd a tím dostat do správy vinohrady královské
 • Každý člen družiny má svůj úkol
 • Začíná drobně pršet, závěrečná hra je v ohrožení, v ohrožení je i galavečer pod širým nebem
 • Hru jsme dokončili dle plánu a za deště se děti přesouvají zpět na základnu
 • Po převléknutí se scházíme v klubovně (náhradní hostinec), kde v romantických prostorách vyhlašujeme konečné výsledky a jméno družiny, které získala vinohrady do své správy
 • Podle pořadí dostávají družiny na své stoly hrozny vinné révy, dospěláci připíjejí prvním vínem z nově vyšlechtěných odrůd
 • Venku stále leje, přebíháme na večeři a je jasné, že galavečer se odehraje v kamenném sále klubovny
 • Děti jsou však natěšené a vůbec jim nevadí, že příslušné rekvizity musí přemísťovat v lijáku
 • Ve 20:00 je zahájen další ročník galavečera „Samálie 2016“, ze kterého se budou udělovat letošní ceny v jednotlivých kategoriích
 • Na jevišti se postupně střídají herecké spolky hrající vlastní verzi dle předlohy známého filmu Noc na Karlštejně
 • Některé spolky se striktně drží originálu, některé pojaly své představení moderně – Noc v Hollywoodu, Noc bez připojení, Na hradě je chlap…
 • Večer má spád, diváci se baví vtípky i předvedenými hereckými výkony
 • Noví scénáristé a režiséři ve svých rolích nezklamali, úroveň uměleckých výkonů je opět posunuta o něco výše
 • Porota ani diváci nešetřili potleskem
 • Líbí se i závěrečné taneční vystoupení, které nacvičila skupina dětí v rámci volitelného předmětu, galavečer je u konce
 • Přehazujeme výhybku na táborovou kolej, jako vždy rozdáváme poštu a poslední pokyny dnešního dne
 • V dešti přebíháme do chatek, rychlá večerka, do deště se už nikomu moc nechce, tábor utichá
 • Na lampárně usedá porota, aby posoudila výkony všech herců a rozhodla o nominacích a přidělení Samálií
 • Jako každý rok – těžký úkol
 • Protože nechci čekat, až rokování skončí, přeju vám dobrou, i když u nás deštivou noc

Odkaz na fotky: http://samaspol.ulfree.net/foto/Tabor16/13-streda/

Úterý, 12. 7. 2016

Den jedenáctý – den veselení

 • Deštivá noc i deštivé ráno nám nabídly, abychom si pospali, proč toho nevyužít
 • V 8:20 sedíme u snídaně a stále trochu poprchává
 • Přípravu na blížící se galavečer „Samálie 2016“ zahajujeme v klubovně
 • Družiny využívají pohodlí klubovny k vystříhávání, barvení kulis a rekvizit, zkoušejí se dialogy i monology
 • V rolích scénáristů, režisérů, organizátorů se po delší době objevují nové děti – všechny však svůj herecký soubor zvládají
 • Tvoří se hradby, meče, štíty, donekonečna se opakují známé písně z filmu i písně úplně nové
 • Myslím, že se můžeme těšit na hezký večer a doufám jen, že se umoudří počasí a budeme hrát pod širým nebem
 • Před obědem déšť ustává, je však stále dusno
 • Oběd, polední klid – no jak pro koho, připravujeme další královskou etapu
 • Scházíme se v hostinci, kam záhy přichází za dunivého bubnování královský posel, aby nás seznámil s královou vůlí
 • Král zve všechny družiny na návštěvu svých hradů, kde si všichni mohou vyzkoušet, jak se lid bavil na hradech i v podhradích
 • Na hradě Kašperk si děti zkoušejí rytířské dovednosti, na hradě Karlshaus pak lovecké schopnosti
 • Na Karlštejně si mohou vyzkoušet malířské umění a rytířská klání
 • Disciplín bylo hodně – soutěžili mezi sebou nejen vybraní zástupci družin, ale i divácké týmy, jež se spontánně vytvořily na hradbách
 • Abych vše nemusel popisovat, zeptejte se doma dětí
 • Při poslední disciplíně – jízdě na koni tryskem na čas, opět začíná pršet
 • V dešti se přesouváme na večeři
 • Déšť zhoustl, proto večerní program přesouváme do stísněných prostor klubovny
 • Děti se opět převlékají do dobových kostýmů, které si přivezly z domova
 • Zábava na hradech pokračuje výukou středověkých tanců
 • Venku slejvák, v klubovně dusno, nálada výborná
 • Čas pokročil, rozdáváme poštu, předáváme službu, úprkem se přemisťujeme do chatiček
 • Rychle rozvěšujeme navlhlé věci a zalézáme do postelí
 • Další den plný zážitků je za námi
 • Před námi je zítřejší závěrečná královská etapa, a tak s dospěláky chystáme pomůcky, dolaďujeme pravidla, rozdělujeme úkoly
 • Moc dlouho neponocujeme, v cílové rovince už mnoho sil nezbývá
 • Ale nebojte se, vydržíme
 • Tak dobrou noc

Odkaz na fotky: http://samaspol.ulfree.net/foto/Tabor16/12-utery/

Pondělí, 11. 7. 2016

Den desátý – den Rána v trávě

 • V půl sedmé vás ještě budit nebudu, to jenom jedu pro snídani
 • Budíček máme stejně jako na základně v 7:30, vstáváme za oblíbené písně Rána v trávě
 • Noc byla příjemná, zima snad nikomu nebyla
 • V orosené ranní trávě posnídáme a vrháme se na balení a uklízení
 • Tentokrát nelze nic prominout, na louce po nás nesmí zůstat ani větvička, natož pak známka po ohništi
 • Povedlo se a družstva se rozjíždějí zpět k základně a na dopolední program
 • Jednička a dvojka zajíždí do střediska FTVS, kde zdolávají vysoké lanové překážky a lanové překážky přes řeku
 • S větší či menší odvahou, s větším či menším strachem, s větší či menší obratností to všichni zvládli – právem jsou na sebe hrdí
 • Ostatní družstva se zastavují na koupání na pískovně či rybnících po trase a všichni se scházíme u oběda
 • Rychle vyložit věci z auta, roztřídit, poklidit a prodloužený polední klid vítají děti i dospěláci
 • Je šílené vedro, začínáme se snad i těšit na déšť, který slibují rosničky i Aladin a další jim podobní
 • Po odpočinku a rychlém osvěžení v řece pokračujeme v klidovém programu, kdy se děti připravují na galavečer Samálie 2016. Mnoho času už nezbývá.
 • Přípravy přerušuje večeře, chvilku, kterou mají děti pro sebe, i dnes dodržujeme
 • Nad lesem se začínají vytahovat tmavé mraky – že by?
 • Přesto spouštíme ještě večerní hru v družinách, která je motivovaná epidemií, o které, jak víme, ve středověku nebylo nouze
 • Nemoc se šíří, zachrání nás pouze namíchat správný lektvar
 • Získání ingrediencí tentokrát necháváme zcela na dohodě jednotlivých družin s očekáváním, jak to dopadne
 • Nikdo se kupodivu nehádá, družiny se domluví a rozcházejí každá na jinou stranu pro surovinu potřebnou pro umíchání lektvaru
 • Všem družinám až na jednu se daří, jsme příjemně překvapeni, že ostatní družiny přišly na pomoc
 • Je to vlastně v zájmu všech
 • A pozor, začínají padat první kapky
 • Nezvykle brzo padá šero, ale to bude potemnělou oblohou. V korunách stromů prosvítají první bouřková problesknutí.
 • Nám zbývá už jen umíchat lektvar ze získaných ingrediencí a jsme zachráněni
 • Taky jste rádi, že jsme přežili?
 • V táborovém kruhu rozdáváme poštu, kapání přechází v slabý déšť
 • Rychle se přesouváme do chatiček a během chvilky leje, blesky přidávají na kandelech
 • Děti jsou vysprchované, rychle uklízejí věci z teras a zalézají
 • Všichni jsou v suchu, jen služba roznáší druhou večeři v dešti
 • Večerní sezení dospěláků začínáme konstatováním, že změna termínu nocování pod širákem o den dříve se ukázala jako dobrý tah
 • Představa, že jsme s dětmi dnešní večer na louce u rybníka, není vůbec romantická
 • No nic, už jen rychlá porada k zítřku a pro dnešek dobrou, příjemnou a snad klidnou noc

Odkaz na fotky: http://samaspol.ulfree.net/foto/Tabor16/11-pondeli/